Ingvar Gundersen

ingvargu@online.no


Caspar David Friedrichs nedstigning til krattskogen, 150 x 310cm, akryl, finèr.  ( foto: Espresso Foto)Sluttspill, 122x730cm, blandet teknikk.

Fra utstillingen Sanger fra Antropocen, Drammens Museum 2023. (foto: Øystein Thorvaldsen).

Villnis. 1400 x 180cm, akryl, kull, fargeblyant

Ur-verk, 180x150cm, blandet teknikk.

 Regnskogsbok, 100x120cm, fargeblyant, akvarell.

Lusekoftedialogene I, 122x362cm, blandet teknikk

Labyrinter. 160 x 180cm, akryl, tre

Labyrinter. 160 x 180cm, akryl, tre

In Case of Imergency, 50x40x12cm, blandet teknikk

Boligplattform I, 140x55x55cm, blandet teknikk (foto: Øystein Thorvaldsen).

Boligplattform II, 140x40x40cm, blandet teknikk (foto: Øystein Thorvaldsen).

HJEMMET

Arkitekten Christian Nordberg-Shulz utformet, med basis i fenomenologien, en teori om

"Genius loci", stedets ånd. Her hevder han at stedet og arkitekturen ikke bare er nøytrale steder og fysiske objekter, men at de i stor grad former vår kulturelle og psykologiske identitet.


"Hjemmet " er et begrep som sammenfatter stedet og huset som en grunnleggende institusjon i livene våre. Hjemmet er omdreiningspunket for det vi gjør, for våre følelser, for forståelsen av hvem vi er og hva vi blir; det å vite hvor vi kommer fra, hjemmet ikke bare som en idè, men noe konkret, et sted, et hus, noen rom, en plass i ei bygd eller en by. Men hjemmet kan også være et tvetydig begrep: det kan representere både trygghet og utrygghet. I en tid preget av rotløshet, flytting, migrasjon, eksil og flukt, blir spørsmålet om indentitet brennbart: hvor er hjemme?

Slike tema danner den idemessige bakgrunnen for dette prosjetktet. Jeg hat tatt utgangspunkt

i et foto av mitt eget barndomshjem, en typisk enebolig fra 1930-tallet.


Jeg bearbeidet dette motivet på ulike måter, i ulike teknikker. Selve husformen er forenklet til en grunnform som går igjen i de fleste arbeidene. Denne husformen representerer ideen om hjemmet generelt, og gir rom for individuelle tolkninger.

I prosessen har jeg latt meg inspirere av forskjellige billedfremstillinger av hus og bygninger:

arkitekttegninger, tekniske illustrasjoner og arkivtegninger. Mange av arbeidene fremstår som serier, som kan henspille på museumsmonter, plansjer og popkunstens serielle teknikker.

15 definisjoner av ordet hjem, 160 x 220cm, akvarell

12 definisjoner av ordet hjem, 75 x 110cm, akvarell

Fra utstilling TRAFO Kunsthall, 2019

Hjemsteder, 160 x 220cm, akryl

Four seasons in one day,  I og II, 160 x 160cm, akryl

Arkivert minne, 120 x120cm, akryl, akvarell, tre

Herbarium, 40 x 40cm, akvarell

Reconstruktion site, 120 x 280cm, akryl, akvarell, tre

IDYLL   

Variasjoner over et tema av Amaldus Nielsen

Amaldus Nielsen malte første utgave av "Morgen i NY-Hellesund" i 1881. Tilsammen malte han ti versjoner, uten at noen er direkte kopier av det første. Dette motivet er blitt et ikon i norsk landskapsmaleri og har derfor vært med på å forme vårt syn på naturen.

IDYLL-prosjektet handler om hvordan kunsten påvirker vår oppfattelse og forståelse av verden, hva som skjer når det kjente settes inn i nye sammenhenger, hvordan konteksten skaper nye tolkningsmuligheter og betydninger. Samtidig utfordres konvensjonene rundt det autentiske og originale kunstverket.

IDYLL-prosjektet søker ikke et personlig ekspressivt uttrykk, men kobler ulike stilarter opp mot landskapsmaleriet gjennom referanser til

det monokrome flatemaleriet, minimalisme, konseptkunst og fotografi. Slik fremheves de "urene" hybriden som modell for malerisk praksis. Det tradisjonelle landskapsmaleriet konfronteres med rom, flate illusjon og stofflighet. Det oppstår spenninger som både problematiserer maleriets posisjon og søker å utvide dets potensiale.

IDYLL - tre forsøk, 135 x 330cm, olje og akryl

Drammens Museum, verk fra samlingen 2020.

Henad aften, 135 x 110cm, olje, akryl, tre.

Konstruert idyll, 135 x 220cm, olje, akryl, tre

IDYLL - modell, 65 x 40 x 35cm, olje, tre

IDYLL - modell, detalj

IDYLL - spill, (9 x 9 x 9) x 28, olje, tre

IDYLL- -spill II, 140 x 140cm, olje, tre