Malerier fra 2000

Malerier 2000 - 2020

Variasjoner over et tema av Amaldus Nielsen.

Fra serien HOSPITALET

Fra serien HJEMMET

Fra serien FELTARBEID